Εταίροι

Είμαστε μια ομάδα έξι οργανισμών από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία. 

Amica

H AMICA αποτελεί μια πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα, με στόχο τη διερεύνηση των δεξιοτήτων του κάθε ατόμου, παρέχοντας στήριξη σε ό,τι αφορά τυχόν περιορισμούς, αλλά και σε θέματα αυτονομίας, άσκηση δικαιωμάτων και συμμετοχή στα κοινά, έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να γίνει πρωταγωνιστής της ζωής του. Στόχος είναι να αποτελέσει μια πηγή στήριξης που θα αποτελείται από δίκτυα που θα στηρίζουν τα άτομα, μέσω συλλογικών και καινοτόμων προγραμμάτων. 

IED - Institute Of Entrepreneurship Development

Το iED είναι ένας ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 και στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους. Κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων υπό το πρίσμα ορισμένων από τα πιο αξιόλογα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως το HORIZON 2020 και το ERASMUS+.  

 CECD MIRA SINTRA

Η C.E.C.D. Mira Sintra – Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. (Εκπαιδευτικό Κέντρο για Άτομα με Αναπηρία), είναι μια συλλογικότητα που δρα με γνώμονα την κοινωνική αλληλεγγύηΕίναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος από την κυβέρνηση ως φορέας κοινής ωφέλειας. 

Coordinating Association of Care Entities for Persons with Functional Intellectual Diversity of the Valencian Community

Ο COPAVA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1980 και προέκυψε από την ανάγκη να υπάρξει ένας κοινός τόπος μεταξύ των κέντρων και των ατόμων με νοητική αναπηρία, στην κοινότητα της Βαλένθια στην Ισπανία. 

Παρέχουν υπηρεσίες σε 53 οργανισμούς, υποστηρίζοντας περίπου 2500 άτομα με νοητική αναπηρία και απασχολώντας περίπου 540 επαγγελματίες.  

Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena

Ο οργανισμός Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena ιδρύθηκε το 1985 από ένα σύνολο συλλόγων, κοινωνικών συνεταιρισμών αλλά και ιδιωτών που επιθυμούσαν να έχουν ένα κοινό σημείο συντονισμού για τις κοινωνικές τους παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. 

Πλέον εκπροσωπεί 5 κοινωνικούς συνεταιρισμούς και 2 συλλόγους με περίπου 470 υπαλλήλους συνολικά (14 εξ αυτών με αναπηρία). 

Σε τοπικό επίπεδο, δραστηριοποιείται στην επαρχία Forlì-Cesenaενώ σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, αποτελεί μέλος διαφορετικών Ιταλικών Δικτύων. 

Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups - EDRA

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»  (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων), είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 στους τομείς της ψυχικής υγείας και της νοητικής αναπηρίας, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, όπως επίσης την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία.